Hål 16 – ny sträckning

Till sommaren 2015 kommer hål 16 få en delvis ny sträckning. Du går nu istället av greenen på hål 15 och tar till höger vid diket istället för till vänster. Här leder ny stig fram till ett område bakom berget, där vi anlagt en ny fairway ner mot gamla fairway. Du kommer att mötas av en spännande natur med stora stenar, diken mm.
Den nya sträckningen ger dels en bättre överblick av hålet, se bilden ovan, plus att vi nu till allas glädje kommer att spela från grästees.
Hålet kommer att bli ca 40 meter längre från gul tee, men är ganska oförändrat från röd tee.
En utmaning blir nu också att passera ett dike på fairway efter ca 50  resp 100 meter.

Vi räknar med att kunna öppna ganska omgående när säsongen börjar. Vi kommer dock att behöva klippa ner nysådden, så det kan ta någon extra vecka innan vi når rätt klipphöjd.