Priser
Medlemskap 2023Avgift/årAvgift/mån**

(autogiro)
KommentarGästrabatt
Seniorer
Fullvärdig *  5.400      450Fritt spel50 kr, max 3/dag
Fullvärdig 22-26 år *  2.950      246Fritt spel50 kr, max 3/dag
Årsmedlem   5.750      480Fritt spel50 kr, max 3/dag
Årsmedlem 22-26 år  3.350      280Fritt spel50 kr, max 3/dag
Prova på medlem År 1  2.895      242Fritt spel50 kr, max 3/dag
Prova på medlem År 2  3.800      317Fritt spel50 kr, max 3/dag
Vardagsmedlem  3.825      319Fritt spel helgfri vardag50 kr, max 3/dag
Sågarbacken *  3.275      273Fritt spel Sågarbacken
Årsmedlem Sågarbacken  3.625      302Fritt spel Sågarbacken
Studerande  2.450      204Fritt spel
Juniorer
Junior  0-12 år     500Fritt spel
Junior 13-15 år     750Fritt spel
Juniore 16-18   1.200Fritt spel
Junior 19-21år   1.600Fritt spel
Greenfeemedlemmar
Greenfee 1       495 En 9-håls greenfee ingår
Greenfee 2   1.000 Två 18-håls greenfee ingår
Greenfee 14   3100 Åtta 18-håls greenfee samt
sex 9-hålsgreenfee ingår

* Kräver spelrätt
** Autogiroavgiften är beräknad 12 månader.
Aviavgift om 27,50 kr/mån tillkommer