Priser
Medlemskap 2022Avgift/år Avgift/mån**

(autogiro)
KommentarGästrabatt
Seniorer
Fullvärdig *  5.250      438Fritt spel50 kr, max 3/dag
Fullvärdig 22-26 år *  2.850      238Fritt spel50 kr, max 3/dag
Årsmedlem   5.600      467Fritt spel50 kr, max 3/dag
Årsmedlem 22-26 år  3.250      271Fritt spel50 kr, max 3/dag
Prova på medlem 1 år  2.895***      242Fritt spel
Vardagsmedlem  3.675      306Fritt spel helgfri vardag50 kr, max 3/dag
Sågarbacken *  3.125      256Fritt spel Sågarbacken
Årsmedlem Sågarbacken  3.475      290Fritt spel Sågarbacken
Studerande   2.350      196Fritt spel
Juniorer
Junior  0-12 år     500Fritt spel
Junior 13-15 år     750Fritt spel
Juniore 16-18   1.200Fritt spel
Junior 19-21år   1.600Fritt spel
Greenfeemedlemmar
Greenfee 1       495 En 9-håls greenfee ingår
Greenfee 2   1.000 Två 18-håls greenfee ingår
Greenfee 14   2.950 Åtta 18-håls greenfee samt
sex 9-hålsgreenfee ingår

* Kräver spelrätt
** Autogiroavgiften är beräknad 12 månader.
Aviavgift om 25 kr/mån tillkommer

***Väljer du vårt prova-på medlemskap efter den 1 september är priset 3.200 kr, men då gäller det även för spel 2023