Priser
Medlemskap 2024Avgift/årAvgift/mån**

(autogiro)
KommentarGästrabatt
Seniorer
Fullvärdig *  5.600 465Fritt spel50 kr, max 3/dag
Fullvärdig 22-26 år * 3.050      255Fritt spel50 kr, max 3/dag
Årsmedlem 5.950      495Fritt spel50 kr, max 3/dag
Årsmedlem 22-26 år  3.450 290Fritt spel50 kr, max 3/dag
Prova på medlem År 1  2.995      250Fritt spel50 kr, max 3/dag
Prova på medlem År 2  3.900      325Fritt spel50 kr, max 3/dag
Vardagsmedlem  3.925      330Fritt spel helgfri vardag50 kr, max 3/dag
Sågarbacken *  3.375      285Fritt spel Sågarbacken
Årsmedlem Sågarbacken  3.800      320Fritt spel Sågarbacken
Studerande  2.500      210Fritt spel
Juniorer
Junior  0-12 år     500Fritt spel
Junior 13-15 år     750Fritt spel
Juniore 16-18   1.200Fritt spel
Junior 19-21år   1.600Fritt spel
Greenfeemedlemmar
Greenfee 1       495 En 9-håls greenfee ingår
Greenfee 2   1.000 Två 9-håls greenfee ingår
Greenfee 14   3300 Åtta 18-håls greenfee samt
sex 9-hålsgreenfee ingår

* Kräver spelrätt
** Autogiroavgiften är beräknad 12 månader.
    Avgiften omräknas efter antal kvarvarande månader på innevarande år.
Aviavgift om 27,50 kr/mån tillkommer