WhatsApp

Nu finns vi på WhatsApp 👌.

Både herrgolf, damgolf och daglediga kommunicerar via deras egna grupp under communityn Kiladalens GK. Vill du också vara med, länken till respektive grupp finns under våra sektioner ⛳