Vi bygger

Nya tees förbereds på flera delar av banan.

12an röd blir större,14 röd helt nytt, 14 gul kommer renoveras, 18 röd större och inte minst 18 gul ska bli grästee. Det är stora projekt som kräver mycket tid och inte minst material. Vi hoppas att ett par av dem kan färdigställas så de blir helt spelbara till våren 2024.