Mycket vatten

Banan är öppen. Det går dock ej att komma över till hål 7 och 8. Ni får spela hål1-6 + hål 9 (röd). Ni måste använda vägbron för hål 10-18.