Höstgreenfee

Nu gäller höstgreenfee

230 kr för senior, 80 kr för junior
Greenfee gäller för 9/18 hål eller hela dagen

INGA andra rabatter gäller.
Följ instruktioner i bollhuset för betalning