OMBYGGNADER

Något som kan tyckas ha tagit en evighet är alla om och nybyggnader ute på Kiladalens GK.
Vi kan nu äntligen konstatera att vi nu nått vårt slutmål, dvs en fullvärdig 18-hålsbana med Par 72.
Vi kommer i och med säsongen 2015 också endast ha 1 hål kvar med mattor istället för grästees, detta genom att även hål 16 får nya grästees.

Bilden ovan illustrerar hur det kan se ut vid anläggning av en ny green, i detta fall hål 1. Den sk shapningen är gjord, med dräneringsdiken.