Om du väljer ett fullvärdigt medlemskap (fritt spel alla dagar), så kan du betala dina avgifter med autogiro.
Ett fullvärdigt medlemskap för senior = 375 kr/månad.