Boule banan klar för invigning 2016

Precis utanför klubbhuset ligger Kildalens GK:s nästa begivenhet, en boulebana. Banan har måtten för två banor. Vi hoppas på mycket spel av såväl medlemmar som gäster