Banbeskrivning hål för hål Kiladalens GK

Hål  1
Röd 100 m
Gul  120 m

Vi börjar lite försiktigt med ett par 3 hål.
Vatten till höger om green. Tänk på ev. vind som kan påverka bollflykten. Är du för lång så är området bakom greenen out.

 

 

Hål 2
Par 5
Längd Gul 445 m
Längd röd 385 m

Här gäller det att se upp med högersidan på utslaget, slica inte, då är du ute på åkern. Annars ett ganska kort 5 uppför backen. Insplet sker till banans enda dubbelgreen, gemensam med hål 4. Se upp för bunkern till höger innan green. Väl på green kan putten bli lång om inspelet är lite långt.

Hål 3
Par 3
Gul 161 m
Röd 134

Nya utslag på hål 3 gör hålet lite längre från gul tee. Annars ett ganska rakt hål med bunker till höger om green, dvs om du inte diffar utslaget från tee, för då hamnar du i vatten

 

Hål 4
Par 4
Gul  314
Röd 288

Här går det att chansa och slå över dungen, många meter att tjäna. men för mycket till höger och bollen är på gärdet (out), för mycket till vänster och rejäl högruff att vänta. Kommer du inte upp tillräckligt så kommer ett välbekant  ljud att hörras vid trädträff (hoppas du hittar bollen), men om du klarar detta är det endast kort bit kvar till dubbelgrenen, baksida av hål 2.
Det finns även en välkomnande bunker till vänster in mot green.

 

 

Hål 5
Par 4
Gul
Röd

Härligt utsikt ner mot Kiladalen.
Om du håller dig på fairway inga problem, men slica inte för mycket för då är du på rangen (out of bounds). Till vänster om green så väntar en härlig bunker för dina slag.

 

 

Hål 6

Par 3
Gul 161 m
Röd 130 m

Ett spännande hål med en stor bunker framför green. Lura dig inte bara, det är ca meter mellan bunker och green. Greenen har in skålformad ondulering mitt på green. Greenen sluttar oxå av åt alla håll

 

 

Hål 7

Par 3
Gul 500 m
Röd 440 m

Nu kan ni sträcka ut, dieter en bra bit till fairway. slår ni långt kommer vattnet till höger i spel. En höok riskerar att hamna i Kilaån. Framör och runt green finns tre ganska enkla bunkrar.

HÅL 8

Par 5
Gul 500 m
Röd 440 m

En långt hål till. Utslaget bör vara rakt, slår ni långt akta för vatten till höger och vår största bunker till vänster, smallo passage. Sen gäller det att komma över svackan in mot green.
Inspelet kräver precision, framför green slingrar sig ett vattendrag. Väl uppe på green så slutar det dels in mot green som till höger.
Ett hål att verkligen tänka till och panera ditt spel.

Hål 10

Par 4
Gul 360 m
Röd 300 m

Ut på andra 9. Här börjar det med att komma över bäcken. Det är ca 200m ner till bäcken från gul och150 m från röd. Bäcken är bara ca 40m bred, så hål ner huvudet så går det säkert bra. Greenen har en bunker på var sin sida.

Hål 11

Par 4
Gul 161 m
Röd 130 m

Här spelar ni längs Kilaån. För den långtslående så kan de två vattendragen komma i spel. Endast 1 bunker till vänster om bunkern, men se upp till höger om green är det nära till Kilaån

Hål 12

Par 3
Gul 161 m
Röd 130 m

Håll linjen, annars kommer den stora dammen i spel. Ett välplacerat utslag lämnar endast ett kortspel till greenen som bevakas av en bunker på var sida.

Hål 13

Par 3
Gul 161 m
Röd 130 m

Efter en uppfriskande promenad upp till övre platån så väntar ett hål utan vare sig vatten eller bunkrar. Däremot är greenen omgärdad av ett antal björkar så håll spellinjen in mot green.

Hål 14

Par 5
Gul 161 m
Röd 130 m

Här spelar vi ett slingrande par 5-hål, med omgivande enar. Hålet är ganska smalt och slingrande. Grenen är kraftigt ondulerat i 3 platåer.

Hål 15

Par 3
Gul 161 m
Röd 130 m

Vårt signaturhål. Vatten till höger, till vilken sluttar brant emot.På andra sidan stor bunker eller skog. 

Hål 16

Par 3
Gul 161 m
Röd 130 m

Ett längre par 4-hål, som kräver ett inspel med väl avvägt inspelspännande hål med en stor bunker framför green. Du har en bunker i framkant samt en slänt i bakkant

Hål 17

Par 3
Gul 161 m
Röd 130 m

Vårt kortaste hål, med en bunker kort om. Greenen är ganska liten och sluttande, så precisioner på sin plats

Hål 18

Par 3
Gul 161 m
Röd 130 m

Ett hål med hänförande utsikt från tee över Kiladalen. Det är inte så långt över Kilaån som det känns, men osäker så spela ner på fairway nedanför. Upp mot green som har ett par bunkrar till vänster. Greenen är sluttande med två platåer, håll koll på flaggplaceringen